საჭირო ბმულები

კვლევითი ცენტრები, რომლებიც მუშაობენ რუსეთის, აღმოსავლეთ ევროპისა და ევრაზიის ტრანსფორმაციის საკითხებზე:

ტრანსფორმაციის საკითხებში მომუშავე კვლევითი ინსტიტუტები და პროგრამები:

© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა